R4Y Aps tilbyder kollegiumvagt.
Tidigere var der på alle kollegier ansatte voksne der opholdt sig der 24 timer i døgnet og sikrede at der var “plads” til alle og der var ro så alle havde mulighed for at passe sine studier.
R4Y ApS har sammen med et af landets største og mest nyskabende boligselskaber sammensat den optimale løsning til at sikre trivsel på de kollegier vi runderer, det vigtigste i hele dette setup er at der er plads til de studerene og plads til man er ung,  samtidig skal der være plads til alle på kollegiet.
R4Y ApS er har derfor påtaget sig rollen som Kollegiumvagt / “reservefar” for de studerende vi har efter 2 års arbejde og konstant evaluering sammen med boligselskabet udviklet det optimale koncept.
Det har resulteret i et koncept hvor de unge trives i trygge rammer, men stadig har plads til og mulighed for at være unge. Derved sikres boligselskabernes økonomiske balance og konceptet med R4Y Kollegiumvagten holder omkostningerne nede, hvilket igen kommer de studerende til gode ved at boligforeningen kan holde huslejen i ro.

Se det korte indslaget i TV2 omkring dele af  nye koncept.

Dette koncept er sammensat så omkostningerne til de studerendes “reservefar” holdes på et yderst acceptabel niveau både for de studerende ( via huslejen ), boligselskabet og for R4Y ApS.
Konceptet kan overføres til alle kollegier i sin nuværende form og der kan bygges yderligere ydelser på konceptet alt efter hvilket behov der er på de enkelte kollegier.

Bestil et møde med vores konsulenter  HER og hør mere om mulighederne i konceptet for boligforeninger, de studerende og ikke mindst  den begrænsede omkostning som stort set ophæves ved de gevinster konceptet giver på sigt.