Dataoverførsler, opbevaring og behandling af dine personoplysninger

R4Y indhenter personoplysninger fra dig i det land, hvor du bor. Vi og de tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med, agerer vært samt opbevarer og håndterer disse oplysninger i DK (på vores hovedkontor).

Vi sikrer, at enhver overførsel af dine personoplysninger overholder de love, som er gældende for os vedrørende databeskyttelse og beskyttelses af personoplysninger. Især europæisk databeskyttelseslovgivning indeholder bestemte regler vedrørende overførsel af personoplysninger udenfor EØA.

vi overføre ikke pt. personoplysninger udenfor EØA, kommer vi til dette, vil vi:

 

  • i vores kontrakter med tredjeparter medtage EU-godkendte standardbestemmelser om databeskyttelse vedrørende overførsel af personoplysninger udenfor EØA (disse bestemmelser er godkendt i henhold til artikel 46.2 i den Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR)); eller
  • sikre, at det land, hvori dine personoplysninger håndteres, af Europa-Kommissionen i henhold til artikel 45 i GDPR anses som havende en “tilstrækkelig” grad af beskyttelse.

 

I alle tilfælde vil vores dataoverførsler, opbevaring og håndtering af dine personoplysninger fortsætte med at være reguleret i henhold til denne databeskyttelsespolitik. Hvis du gerne vil have yderligere information om håndteringen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på privacy@r4y.dk.