Hvordan beskytter vi dine oplysninger

Vi bestræber og forpligter vi os på at beskytte dine personoplysninger.

Vi gør brug af og kontrollerer løbende relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder kryptering, for at beskytte dine personoplysninger og dit privatliv.

Vi beskytter dine personoplysninger ved hjælp af en kombination af indskrivelse i vores ISO 9001 kontrol program, personlige kontroller og sikkerhedskontroller, herunder adgangskontroller til vores lokaler, som begrænser og administrerer måden, hvorpå dine personoplysninger behandles, administreres og håndteres.

Vi sikrer også, at vores medarbejdere er tilstrækkeligt uddannede til at beskytte dine personoplysninger. I henhold til vores procedurer skal vi sommetider anmode om et bevis på din identitet, før vi deler dine personoplysninger med dig.

I det usandsynlige tilfælde, at vi skulle blive udsat for et sikkerhedsbrud, som går ud over beskyttelsen af dine personoplysninger, og vi får brug for at informere dig herom, vil vi gøre dette omgående.