Kontrollen og valget omkring dine privat oplysninger er dit

Hvor det er muligt, giver vi dig kontrol over de personoplysninger, som vi indhenter om dig, for at sikre, at oplysningerne er nøjagtige og reflekterer dine præferencer. Du har ret til at tilgå, opdatere og ændre personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Dette kan du gøre i relation til nogle af dine personlige konto oplysninger via vores online portal.
Hvis du ønsker at ændre måden, hvorpå vi kontakter dig, bedes du læse ovenstående afsnit via dette link

I visse tilfælde kan du også:

  • Sige fra overfor vores brug af dine personoplysninger med henblik på bestemte formål.
  • Anmode os om at begrænse vores brug af dine personoplysninger.
  • Anmode os om at rette, fjerne eller slette personoplysninger.
  • Anmode os om at udlevere dine personoplysninger til en ekstern serviceudbyder (tredjepart).

 

Venligst bemærk, at disse rettigheder ikke altid kan gøres gældende, og at der er visse undtagelser hertil. Vi vil også skulle bekræfte din identitet, inden vi kan handle på nogle anmodninger fra dig.

Hvis det ifølge landets lovgivning er muligt at pålægge et gebyr i forbindelse med din ret til at få adgang til personoplysninger eller til at udøve andre rettigheder i relation til dine personoplysninger, så vil vi informere dig herom.

Hvis du gerne vil udøve dine rettigheder i relation til dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail til privacy@r4y.dk.